राशिफल

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ आश्विन १७ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर ०३ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १६ गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस्

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १६ गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस्

| वि.सं. २०७५ आश्विन १६ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर ०२ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ आश्विन १५ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर ०१ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १४ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १४ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ आश्विन १४ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर ३० तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १३ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १३ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ आश्विन १३ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर २९ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १२ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १२ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ आश्विन १२ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर २८ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार

आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार

| वि.सं. २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर २७ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १० गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ आश्विन १० गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ आश्विन १० गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर २६ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ आश्विन ०९ गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ आश्विन ०९ गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ आश्विन ०९ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर २५ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...