राशिफल

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०७ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०७ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष ०७ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर २३ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०६ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस

वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०६ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष ०६ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर २२ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०५ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०५ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०५ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर २१ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर  ०४ गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०४ गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०४ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर २० तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०३ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०३ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष ०३ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर १९ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०२ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०२ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष ०२ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर १८ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०१ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ मङ्सिर ०१ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष ०१ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर १७ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक ३० गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक ३० गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्

| वि.सं. २०७५ कार्तिक ३० गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर १६ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक २९ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक २९ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक २९ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर १५ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक २८ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक २८ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक २८ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर १४ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...