राशिफल

आजको  वि.सं. २०७५ कार्तिक २१ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

आजको वि.सं. २०७५ कार्तिक २१ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक २१ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०७ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक २० गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक २० गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक २० गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०६ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १९ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १९ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक १९ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०५ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १८ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १८ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक १८ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०४ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १७ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १७ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक १७ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०३ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १६ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १६ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक १६ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०२ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १५ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १५ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक १५ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०१ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १४ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १४ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक १४ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर ३१ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १३ गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १३ गते मङ्गलबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक १३ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर ३० तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १२ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस

आज वि.सं. २०७५ कार्तिक १२ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस

| वि.सं. २०७५ कार्तिक १२ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर २९ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (कौलागा), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय...